หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 20

พิธีเปิดข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 20

พิธีเปิดหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20  ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี