หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.๗๔

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.๗๔

นายโอภาศ กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๗๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารวย