หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม นบก.82

พิธีเปิดการฝึกอบรม นบก.82

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 82 โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
และ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ  ่