หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มฯ 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มฯ 2558

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกษตราธิปัตย์ เข็มเกษตราภิบาล หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63-64 ระดับกลางรุ่นที่ 68-72 วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2558 ณ สโมสรกองทัพบก