หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านหลักสูตร นบส.และนบก.ประจำปี 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านหลักสูตร นบส.และนบก.ประจำปี 2556

นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์และเกษตราภิบาล แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 59,60 และระดับกลาง รุ่นที่ 57,58,59,60,61,62 รวมจำนวน 827 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ