หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.68

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.68

พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์จังหวัดแบบบูรณาการ ดีเด่น หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 68