หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์