หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ เข็มเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน

ผอ.สกธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ เข็มเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2567