หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.ชนชนก และเจ้าหน้าที่สกธ. ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง”

ผอ.ชนชนก และเจ้าหน้าที่สกธ. ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง”

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรม “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.
 
ภายในงานได้นำสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานจากการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมสาธิตต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป