หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ นบส สูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฐมนิเทศ นบส สูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก/ฟังธรรมะในการทำงาน วันที่ 22 ธันวา 2560