หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ นบต.20

ปฐมนิเทศ นบต.20

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๐ (นบต.๒๐) ในช่วงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี/ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี/ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เซเรบอส ศรีราชา จ.ชลบุรี