หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ นบต.19

ปฐมนิเทศ นบต.19

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๑๙ ( นบต.๑๙) วันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี