หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ นบต.18

ปฐมนิเทศ นบต.18

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๑๘ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรม แบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่