หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ นบต.17

ปฐมนิเทศ นบต.17

ปฐมนิเทศ นบต.๑๗ ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมีนางสาวนิรมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ กล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558