หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ นบก.79

ปฐมนิเทศ นบก.79

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๗๙ ในช่วงกิจกรรมการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว จ.กาญจนบุรี