หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 29

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 29

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 29 ( 22ต.ค - 2 พ.ย. 2561) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์