หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
นบส. ระดับสูง รุ่นที่ 70

นบส. ระดับสูง รุ่นที่ 70

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ