หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
นบต.รุ่นที่ 18

นบต.รุ่นที่ 18

นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๑๘ โดยมีนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สถาบันเกษตราธิการ