หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท (สำเร็จการศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท (สำเร็จการศึกษา)

สถาบันเกษตราธิการ ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๕ ราย ที่สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT : Asian Institute of Technology) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗