หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ นบส.ุ64

กิจกรรมปฐมนิเทศ นบส.ุ64

กิจกรรมปฐมนิเทศ กลุ่มสัมพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีิวิติ นบส.ุ64 
ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี