หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ

การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ

หลักสูตร การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร)