หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 8 มกราคม 2559 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ...