หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 4

การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 4

หลักสูตร การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ 
ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์