หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
55 25 ธ.ค. 2560, 13:46
การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่" รุ่นที่ 1

Work Shop วิเคราะห์/ปรับแก้ swot รายจังหวัด 21 ธันวาคม 2560  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดั...

138 25 ธ.ค. 2560, 13:51
ปฐมนิเทศ นบส สูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธั...

78 16 ธ.ค. 2560, 17:39
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพาวิเลียม ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

146 9 ธ.ค. 2560, 21:33
พิธีปิดการฝึหอบรม หลักสูตร นบก.82

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแบบบ...

146 7 ธ.ค. 2560, 14:53
การนำเสนอแผนกลยุทธ์ นบก.82

การนำเสนอแผนกลยุทธ์ ในรูปแบบ 4 D VIRTUAL SYNC นบก.82