หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
136 20 มี.ค. 2561, 13:45
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 25

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561

187 5 ก.พ. 2561, 11:09
World Cafe นบส.กษ.1

World Cafe  นบส.กษ.1 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.1 ...

257 25 ธ.ค. 2560, 13:46
การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่" รุ่นที่ 1

Work Shop วิเคราะห์/ปรับแก้ swot รายจังหวัด 21 ธันวาคม 2560  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดั...

369 25 ธ.ค. 2560, 13:51
ปฐมนิเทศ นบส สูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธั...

266 16 ธ.ค. 2560, 17:39
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพาวิเลียม ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี