หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
3,081 20 ก.ค. 2561, 16:28
รับสมัครข้าราชการรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกNew

สถาบันเกษตราธิการ กำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (...

527 20 ก.ค. 2561, 10:51
โครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทยNew

โครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย  ดำเนินการจัดฝึกอบรมวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ วัน วันละ ๕๐ คน รว...

201 12 ก.ค. 2561, 10:46
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562New

สถาบันเกษตราธิการ ขอติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับพัฒนาข้าราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ...

716 5 ก.ค. 2561, 14:08
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค กษ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

1,455 5 ก.ค. 2561, 14:09
หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 71

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2561