หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
40 27 เม.ย. 2561, 10:16
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 85New

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561

1,957 20 เม.ย. 2561, 13:57
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุน กษ. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกNew

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันเกษตราธิการ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการที่สนใจสมัครรับทุน กษ. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลย...

730 24 เม.ย. 2561, 15:34
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 26New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2561

387 26 มี.ค. 2561, 11:55
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่ว...

2,559 30 มี.ค. 2561, 11:36
หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 70-71

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่  70-71