หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
4,319 16 ม.ค. 2561, 17:18
หลักสูตร นักบริหารฯ ระดับกลาง รุ่นที่ 83-84New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 83 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 27 ว...

6,533 16 ม.ค. 2561, 17:18
หลักสูตร นักบริหารฯระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์New

   หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,809 9 ม.ค. 2561, 09:44
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29และรุ่นที่ 30New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน...

4,216 18 ม.ค. 2561, 10:37
หลักสูตร Smart Officer ปีงบประมาณ 2561New

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561 ทั้งนี้   สามารถคลิ๊กเอกสารดาว์โหลด (ตรง E ...

864 7 ธ.ค. 2560, 16:22
หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐพอเพียง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12 -15 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรม...