หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร นักบริหารฯ ระดับกลาง รุ่นที่ 83-84

หลักสูตร นักบริหารฯ ระดับกลาง รุ่นที่ 83-84

  16 ม.ค. 2561, 17:18  6,465

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 83

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 27 วัน)

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 84

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 1 มิถุนายน 2561 (จำนวน 27 วัน)

รายละเอียด