หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 85

หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 85

  2 พ.ค. 2561, 15:26  1,589

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85

ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561

รายละเอียด