หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 2

หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 2

  22 ก.พ. 2561, 16:22  418

หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด