• ประชาสัมพันธ์ ***แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียนไปปฐมนิเทศ หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 85 กำหนดการวันที่ 20 มิ.ย. 61 ลงทะเบียนและขึ้นรถบัสไปปฐมนิเทศ จากเดิมเป็น ณ สถาบันเกษตราธิการ ขอเปลี่ยนแปลง เป็น ณ ลานชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ (ข้างธนาคารกรุงศรีฯ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.***
  • แบบฟอร์มใบสมัคร หลักสูตร นบส. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด >>>>เอกสาร
  • เอกสารบรรยาย smart officer สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kst.go.th/e-knowledge เลือก กล่อง smart officer
  • ประกาศรายชือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 70 สามารถเปิดดูได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร นบส.70

ถ่ายทอดสดการบรรยาย