• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 สามารถเปิดดูได้ที่ ตรง ข่าวประชาสัมพันธ์ /ทุนการศึกษา
  • <ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร smart officer ได้ที่ หน้าแบนเนอร์ http://www.kst.go.th/eknowledge/
  • ดาวน์โหลด S-CURVE และ file กระดาษ A4 ได้ที่ http://www.kst.go.th/eknowledge/หน้าจอได้เลย หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถ่ายทอดสดการบรรยาย


Thailand 4.0  เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Office รุ่นที่ 17