• เอกสารบรรยาย smart officer สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kst.go.th/e-knowledge เลือก กล่อง smart officer
  • สำหรับการสำรองห้องพัก หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อได้ที่ คุณยิ้ม 094-025-0082, รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อได้ที่ คณสุนิศา วังบุญคง 081-895-0344 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ติดต่อได้ที่ คุณจอย 098-747-9096, รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ติดต่อได้ที่ คุณปั้ม 083-357-7272
  • แบบฟอร์มใบสมัคร หลักสูตร นบส. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด >>>>เอกสาร

ถ่ายทอดสดการบรรยาย