• <ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร smart officer ได้ที่ หน้าแบนเนอร์ http://www.kst.go.th/eknowledge/
  • - หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก - หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น - หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ - หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ถ่ายทอดสดการบรรยาย


เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Office  โดยดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร