• - สามารถตรวจสอบรายชื่อหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 70 - 71 ผู้มีรายชื่อรุ่นที่ 70 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 คลิกที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
  • -สามารถดาว์โหลด วิดีโอ การบรรยาย Roadmap โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ หัวข้อ คลังวิดีโอ
  • - ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้โดยเลือก คลิกที่ภาพ / เอกสารการบรรยาย / คลิกที่หัวข้อ ดาวน์โหลด

ถ่ายทอดสดการบรรยาย