• ประกาศรายชื่อ สามารถคลิกดู ได้ที่ นบส. รุ่นที่ 67
  • ประกาศรายชื่อ สามารถคลิกดู ได้ที่ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (ฺBeginners)รุ่นที่ 4
  • ขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 25 "การเดินทางไปโรงแรมบรุคไซค์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง โดยรถบัสออกจากสถาบันฯ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. โปรดตรงต่อเวลา

ถ่ายทอดสดการบรรยาย


Thailand 4.0 กับภาคเกษตร