• รับโอน ย้ายข้าราชการ สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ ประชาสัมพันธ์
  • แบบตอบกลับ เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ และเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล หัวข้อ ประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสดการบรรยาย


Thailand 4.0 กับภาคเกษตร