• <ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร smart officer ได้ที่ หน้าแบนเนอร์ http://www.kst.go.th/eknowledge/
  • ดาวน์โหลด S-CURVE และ file กระดาษ A4 ได้ที่ http://www.kst.go.th/eknowledge/หน้าจอได้เลย หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ถ่ายทอดสดการบรรยาย


ไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปภาคการเกษตร